Štvrtok, 18. júla 2024.
Spokojnosť našich zákazníkov nás robí stále lepšími v našom odbore.
Naša spoločnosť Vám ponúka služby na najvyššej úrovni:

- vedenie účtovníctva
- poradenstvo
- spracovanie mzdovej agendy
- daňové priznania
- ročné zúčtovanie ZP
Jednoduché účtovníctvo
Pre ěivnostníkov – podnikateľov spracujeme na vysokej odbornej úrovni jednoduché účtovníctvo v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.

...viac

Podvojné účtovníctvo
Pre spoločnosti spracujeme podvojné účtovníctvo na profesionálnej úrovni v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/23535/2008-74 o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva.

...viac

Mzdové účtovníctvo
Pre zamestnávateľov spracujeme komplexnú mzdovú agendu zamestnancov.

...viac

Podvojné účtovníctvo

Pre spoločnosti spracujeme podvojné účtovníctvo na profesionálnej úrovni v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/23535/2008-74 o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva.
  • hlavná kniha
  • kniha analytickej evidencie
  • kniha pohľadávok
  • kniha záväzkov
  • kniha cenín
  • kniha zložiek majetku
  • pokladničná kniha
  • daňové priznanie k DPH
  • daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Pre spracovanie podvojného účtovníctva používame program OMEGA.
© 2009 BusinessExpert s.r.o. Web by Pointmedia.