Sobota, 18. novembra 2017.
Spokojnosť našich zákazníkov nás robí stále lepšími v našom odbore.
Business Expert, s.r.o.

Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 36248886
IČO DPH: SK2021650686
Zap. V OR OS Trnava, odd.: sro, vl. Č. 13433/T
Tel.: 033/5512274
Mobil: 0910393468
Fax: 033/5343616
Č. účtu: 411389233/7500 v ČSOB Trnava
Ing. Malacká Patrícia – manager pre podvojné účtovníctvo
pata704mail.t-com.sk
Matúšová Ivona – manager pre jednoduché účtovníctvo
matusova.ivonamail.t-com.sk
Matúšová Ľudmila – manager pre mzdové účtovníctvo
matusova.ludmilamail.t-com.sk
Kosová Stanislava – samostatná účtovníčka
kosova.stanislavamail.t-com.sk
Karolová Zuzana – účtovníčka
karolova.zuzanamail.t-com.sk
Schmidtová Janetta – asistentka
schmidtova.janettamail.t-com.sk

Zväčšiť mapu
© 2009 BusinessExpert s.r.o. Web by Pointmedia.