Štvrtok, 18. júla 2024.
Spokojnosť našich zákazníkov nás robí stále lepšími v našom odbore.
Naša spoločnosť Vám ponúka služby na najvyššej úrovni:

- vedenie účtovníctva
- poradenstvo
- spracovanie mzdovej agendy
- daňové priznania
- ročné zúčtovanie ZP
Jednoduché účtovníctvo
Pre ěivnostníkov – podnikateľov spracujeme na vysokej odbornej úrovni jednoduché účtovníctvo v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.

...viac

Podvojné účtovníctvo
Pre spoločnosti spracujeme podvojné účtovníctvo na profesionálnej úrovni v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/23535/2008-74 o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva.

...viac

Mzdové účtovníctvo
Pre zamestnávateľov spracujeme komplexnú mzdovú agendu zamestnancov.

...viac

Mzdové účtovníctvo

Pre zamestnávateľov spracujeme komplexnú mzdovú agendu zamestnancov.
  • výplatné pásky
  • mzdové listy
  • výkazy do poisťovní
  • prehľady a hlásenia o zrazených preddavkoch
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
Pre spracovanie mzdovej agendy používame program OLYMP.
© 2009 BusinessExpert s.r.o. Web by Pointmedia.