Štvrtok, 18. júla 2024.
Spokojnosť našich zákazníkov nás robí stále lepšími v našom odbore.
Služby

Ponúkame Vám nasledovné služby:

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva
 • Ekonomické, účtovné, obchodné a podnikateľské poradenstvo
 • Spracovanie mzdovej a účtovnej agendy
 • Spracovanie daňových priznaní
 • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Výhody spracovania účtovníctva externou firmou:
 • Ušetrenie finančných prostriedkov vo výške 35,2 % z brutto mzdy vlastnej účtovníčky
 • Garancia za spôsobené škody a penále vo výške 100%
 • Poskytovanie kvalitného účtovného , ekonomického poradenstva v cene
 • Prípadné daňové poradenstvo na naše náklady
 • Spolupracujeme s audítorom a daňovým poradcom
 • Infolinka 16 hodín denne
 • Na základe splnomocnenia klienta poskytujeme služby spojené s vybavovaním korešpondencie s inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia a daňovým úradom
 • Zabezpečenie konzultácií s horeuvedenými inštitúciami
© 2009 BusinessExpert s.r.o. Web by Pointmedia.