Sobota, 18. novembra 2017.
Spokojnosť našich zákazníkov nás robí stále lepšími v našom odbore.
Business Expert, s.r.o.

Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 36248886
IČO DPH: SK2021650686
Zap. V OR OS Trnava, odd.: sro, vl. Č. 13433/T
Tel.: 033/5512274
Mobil: 0910393468
Fax: 033/5343616
Č. účtu: 411389233/7500 v ČSOB Trnava
Ing. Malacká Patrícia – manager for double-entry bookkeeping
pata704mail.t-com.sk
Matúšová Ivona – manager for simple accounting
matusova.ivonamail.t-com.sk
Matúšová Ľudmila – Accounting Manager for payroll
matusova.ludmilamail.t-com.sk
Kosová Stanislava – independent accountant
kosova.stanislavamail.t-com.sk
Karolová Zuzana – Accountant
karolova.zuzanamail.t-com.sk
Schmidtová Janetta – Assistant
schmidtova.janettamail.t-com.sk

Zväčšiť mapu
© 2009 BusinessExpert s.r.o. Web by Pointmedia.